2017

Ενημέρωση

Αποκτήστε το αντικείμενο Bottle Cap για τις Pokémon Sun & Moon

του Arty2

Αποκτήστε το αντικείμενο Bottle Cap για τις Pokémon Sun & Moon μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου, και μεγιστοποιήστε ένα από τα στατιστικά των Pokémon σας!