2019

Απόψεις

Ο Αριστοτέλης περί δουλείας και ο κόσμος των Pokémon

του Ditto

«Η σχέση δουλοκτήτη-δούλου για τον Αριστοτέλη έχει πολλά κοινά στοιχεία με την σχέση ενός εκπαιδευτή και των Pokémon του», του Γιώργου Σκολαρίκη.