«Μια ιστοσελίδα που την έλεγαν Λέτζενταρι Πόκεμον

Κανάλι IRC

Το κανάλι μας —γνωστό και ως «τσάτ»— στο IRC βρισκόταν σε λειτουργία από το 2001 μέχρι το 2018, και φιλοξενούσε την δική του αειθαλή κοινότητα. Το IRC (Internet Relay Chat) είναι μια πλατφόρμα ζωντανής επικοινωνίας από το 1988. Παρότι η δημοφιλία του έχει πέσει μετά το 2003, παραμένει ο πιο αδέσμευτος και ανοιχτός τρόπος ζωντανής κειμενικής επικοινωνίας.